ויזה לארה"ב ב - 4 שלבים

בשיחת טלפון קצרה נקבל
מכם את הפרטים הרלוונטיים
למילוי טופס DS-160.
בשלב הזה המאמץ שלכם
מסתיים כי מכאן אנחנו
ממשיכים את התהליך.
נמלא עבורכם את הטופס באתר השגרירות האמריקאית, נשלם את דמי האגרה הנדרשים ונשבץ אתכם לראיון בתאריך ובזמן הנוחים לכם.
תקבלו מאיתנו את כל המסמכים הנדרשים להצגה בקונסוליה וגם הנחיות מפורטות לקראת הראיון.
מה שנשאר לכם לעשות הוא
להתייצב לראיון בזמן שנקבע
לכם ולקבל את הויזה בכפוף
להחלטת השגרירות.

ויזה לארה"ב ב - 4 שלבים

בשיחת טלפון קצרה נקבל
מכם את הפרטים הרלוונטיים
למילוי טופס DS-160.
בשלב הזה המאמץ שלכם
מסתיים כי מכאן אנחנו
ממשיכים את התהליך.
נמלא עבורכם את הטופס באתר
השגרירות האמריקאית, נשלם את דמי
האגרה הנדרשים ונשבץ אתכם לראיון
בתאריך ובזמן הנוחים לכם.
תקבלו מאיתנו את כל המסמכים
הנדרשים להצגה בקונסוליה וגם
הנחיות מפורטות לקראת הראיון.
מה שנשאר לכם לעשות הוא
להתייצב לראיון בזמן שנקבע
לכם ולקבל את הויזה בכפוף
להחלטת השגרירות.