ויזת עסקים לארה"ב
מהי ויזת עסקים לארה"ב (B2) ולמי היא מיועדת ?
ויזת עסקים לארה"ב נכללת תחת קטגוריית ויזת מבקרים, כלומר ויזה המאושרת למועמד לפרק זמן קצר ולמטרת עסקים בלבד וללא כל קבלת שכר בגין ביקור ו/או עיסוקו. 
המועמדים לויזת עסקים לארה"ב נדרשים להוכיח כי אין בכוונתם להגר לארה"ב ולשהות בה דרך קבע וכמו כן עליהם לעמוד בקריטריונים אותם מגדיר משרד ההגירה האמריקאי בעבור ויזה עסקים לארה"ב.

ויזה  לארה"ב עסקים מיועדת לאותם אנשי עסקים המעוניינים להגיע לארה"ב למטרת עסקים בלבד ולביקור קצר המוגבל בזמן.
מטרתם העסקים כוללת בין היתר: נסיעה למטרת ניהול משא ומתן וביקור הלקוחות, 
השתתפות בכנסים, בוועדות, הרצאות, למטרת מחקר, נוכחות למטרת פ גישות עסקיות וכדומה.

כיצד מתבצע הליך הוצאת ויזת עסקים לארה"ב ?

אופן הוצאת ויזת עסקים לארה"ב דומה במהותה לדרך בו מתבצעת הוצאת ויזה תייר, אך השוני המבדיל בניהם הינו מטרת הנסיעה, יתרה מכך חשוב להבין שתהליך הוצאת ויזת עסקים לארה"ב ארוך יותר מאשר הוצאת ויזת תייר לארה"ב, על כן, יש להעירך לכך בהתאם ולא להתחיל את התהליך בזמן קרוב למועד הפגישה ואו הביקור הדרוש.

התור לראיון בשגרירות יקבע לאחר שהמועמד מילא את טופס הבקשה לויזת עסקים לארה"ב באופן מפורט וברור, ואף בידו אישור תשלום אגרת ויזה.

אילו מסמכים נדרש המועמד לויזת עסקים לארה"ב להביא עמו ביום הראיון ?

המסמכים הדרושים כוללים בין היתר:
- דרכון בתוקף (למינימום 6 חודשים מיום הגעתו)
- טופס בקשה
- תמונות
- אישור מודפס עבור תשלום אגרת ויזה
- מסמכים נוספים אשר יעידו על קשריו של המועמד לישראל הן הכלכליים והן המשפחתיים.

עובדים שכירים נדרשים להביא עימם מכתב מקורי מהמעסיק אליו הם כפופים, חשוב שהמכתב יהיה מודפס על גבי נייר בו מופיעים פרטי החברה ו/או העסק.
המכתב צריך לכלול את פרק הזמן בו הנכם עובדים ונמצאים תחת אותו מעסיק את כוונתו של המעסיק בכל הנוגע להמשך העסקתכם במקום העבודה. וכן יש לציין על גבי המכתב את משך זמן השהות שהותר למועמד לשהות בארה"ב וכן את שם החברה/עסק אליו בכוונתכם לנסוע.
בנוסף לכך, על המועמד להמציא 3 תלושי שכר אחרונים ממקום העבודה.
עובדים עצמאיים נדרשים להגיע מצוידים עם רישיון עסק, נתוני על העובדים במקום וכן מכתב המנוסח ע"י רואה חשבון בו מוצגים נתוני העסק, אופיו, שנות קיומו ורווחיו.