ויזת סוחר לארה"ב
מהי ויזת סוחר לארה"ב ? ולמי היא מיועדת ?
ויזת סוחר לארה"ב היא אחד מרבי סוגי הויזות לארה"ב הקיימות המאפשרות למחזיקים בהם את היכולת והזכות לעבודה ו/או לשהייה במדינה באופן חוקי וחופשי
ויזת סוחר לארה"ב ניתן לכנות אף בשם "ויזת אמנת מסחר" וזאת בשל הסכם אמנת המסחר הבינלאומי שנחתם בין הארצות השונות ובניהם מדינת ישראל 
ויזת סוחר לארה"ב מיועדת לאותם אזרחים, אשר מדינתם נכללת בהסכם אמנת המסחר עם ארצות הברית ומאפשרת לאזרח המדינה להגיע לארצות הברית ולעסוק בה במסחר המתקיים בין מדינתו לבין ארה"ב כגון סחר ביהלומים, טכנולוגיה וכיוב'.
חשוב להבהיר כי ויזה  לארה"ב סוחר תקפה לשנתיים וקיימת אופציה להארכתה לזמן לא מוגבל כל עוד ממשיכים להתקיים מגעים עסקים בין החברה בארץ האמנה לבין החברה הקיימת בארצות הברית.

מהם התנאים לזכאות ויזת סוחר לארה"ב ?

על מנת להיות זכאי לויזת סוחר לארה"ב על הדורש לעמוד במספר קריטריונים: 
1. על המועמד להיות אזרח ישראלי או כל מועמד אשר למדינתו אמנת מסחר עם ארה"ב
2. על החברה להיות 50% בבעלות ישראלית
3. תנאי נוסף לזכאות לויזת סוחר לארה"ב, הינו עמידתה של החברה ב50% בהיקף הסחר הבינלאומי.
4. על דורש ויזת סוחר לארה"ב להיות בעל תפקיד בכיר באותה החברה.
5. בזמן בקשת ויזת סוחר לארה"ב יש להוכיח שאכן מתקיימת ומתבצעת זרימה רציפה ומשמעותית של סחורה ושירותים נוספים בין החברה לבין ארה"ב
6. על המועמד לעזוב את מדינת ארה"ב בתום תפקידו בחברה המיוצגת.

מהם המהלכים הדרושים לשם בקשת ויזת סוחר לארה"ב ?

במידה וחברתכם עומדת בדרישות ובקריטריונים לויזת סוחר לארה"ב, עליכם לבצע את המהלכים הבאים:
1. השלב הראשון אותו עליכם לבצע הינו מילוי טופס בקשה בעבור ויזה (טופס DS-160) וכמו כן טופס E 156-DS (טופס בקשה עבור אמנת סוחר) ושליחתם לשגרירות ארה"ב בישראל בצירוף מסמכים ואישורים נוספים כגון, מכתב המנוסח ע"י רואה חשבון בו יפורטו פרטים אודות החברה המייצגת, וטופס בקשה נוסף 
2. לאחר מילוי ושליחת טופס הבקשה עליכם לשלם את אגרת ויזה סוחר לארה"ב, העומדת על סכום של 270$ אותה ניתן לשלם באמצעות סניפי רשות הדואר ו/או באמצעות מענה טלפוני.
3. לאחר הגשת המסמכים ובדיקתם ע"י נציגי אגף הויזות, יקבע עבורכם זימון לראיון המתקיים בשגרירות ארה"ב בישראל אליו תדרשו להגיע עם המסמכים הנדרשים הכוללים: 
- אסמכתא של טופס הבקשה+טופס 
- תמונה העומדת בדרישות הבקשה לויזת סוחר לארה"ב
- דרכון בתוקף
- אישור זימון לראיון
- טופס בקשה עבור אמנת סוחר