ויזת חילופי מבקרים לארה"ב
מהי ויזת חילופי מבקרים לארה"ב (j-1)
ויזת חילופי מבקרים בארה"ב הינה אחד מסוגי הויזות הקיימות לארה"ב הנמצאת תחת קטגוריית ויזות מבקרים.
ויזה חילופי מבקרים ניתנת בעבור אלו המבקשים לבקר בארצות הברית לתקופה קצובה ולא לשם הגירה ושהיה דרך קבע.
ויזה חילופי מבקרים מיועדת בעבור אותם אלו המעוניינים והמאושרים ע"י אחד ממוסדות הלימודים ו/או כל מסגרת אחרת ללא כוונת רווח להשתתף באחת מתוכניות חילופי מבקרים בארה"ב הכוללות בין היתר:
לימודים, מחקר, התמחות, הכשרה מקצועית, מדריכים או-פר ועוד.

מי הם המועמדים הפוטנציאלים הנהנים מויזת מבקרים לארה"ב ?

תכניות חילופי מבקרים הינן תכניות מגוונות, על כן, נוכל לראות אוכלוסייה מגוונת הדורשת ויזת חילופי מבקרים לארה"ב כגון: פרופסורים, סטודנטים בעלי תואר ראשון , מתמחים, סטודנטים לרפואה, מדריכים במחנות קיץ, מרצים ועוד.

מהם השלבים שיש לעבור על מנת ליהנות מויזת חילופי מבקרים לארה"ב ?

השלבים להוצאת ויזת חילופי מבקרים זהה לשלבים אותם עובר כל מועמד הדורש ויזה לארה"ב !!
בנוסף לכך ובטרם ההגעה לראיון לויזה לארה"ב יש למלא טופס DS-2019, אשר מהווה אסמכתא מאותו גורם מממן המאשר את זכאותן של אותו מועמד להשתתף בתוכנית חילופי מבקרים.
לאחר שבידי המועמד לויזת חילופי מבקרים לארה"ב טופס DS-2019 חתום ומאושר עליו להמשיך ולפעול עפ"י ההנחיות והשלבים הנדרשים, כלומר עליו לשלם את אגרת הויזה המיועדת בעבור אלו המשתתפים בתוכניות חילופי מבקרים ו/או חילופי סטודנטים (Sevis) .
בשלב הבא על המועמד למלא טופס בקשה לויזה לארה"ב (טופס DS-160 ), לאחר מילוי הטופס יש לשלם את אגרת ויזה לארה"ב.
לאחר מילוי הטפסים ותשלום האגרה, נדרש המועמד לקבוע תור לויזה לארה"ב בשגרירות ארה"ב.
ביום הראיון על המועמד להיות מצויד בכל הטפסים והמסמכים הדרושים בניהם
- דרכון בתוקף
- תמונת פספורט
- אישור תשלום אגרה בגין בקשה לויזת חילופי מבקרים לארה"ב 
- טופס DS-160
- טופס – DS-2019 מקורי חתום ומאושר

במידה ובני משפחתו של המועמד/ת(בת/בן זוג וילדים מתחת לגיל 21) לויזת חילופי מבקרים בארה"ב מבקשים להצטרף לשהות בארה"ב הם נדרשים להגיש בקשה לויזה מסוג J-2 ועליהם 
לצרף (במידה והם מתחת לגיל 14) / להגיע עם:
- טופס DS-160 
- תשלום אגרת ויזה
- דרכון בתוקף
- טופס DS-2019 מקורי בGבור כל מועמד
- תמונת פספורט
- מסמכים המעידים על הקרבה המשפחתית